Sözlükte "küpeşte" ne demek?

1. Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz başlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet.

Küpeşte kelimesinin ingilizcesi

n. bulwark, gunwale
Köken: Yunanca

Son eklenenler